درباره ما

درباره شرکت مایکو

شرکت مایکو  در ایران فعالیت خود را از سال 1390 آغاز کرده است، که در حال حاضر با بیش از 200 پرسنل دارای بیشترین درصد رشد در صنعت حمل و نقل کشور و همینطور طی دو سال پیاپی به عنوان اولین و ممتازترین برند در صنعت حمل و نقل شناخته شده است.ما با تغییر استراتژی های سازمانی، زاویه دید پرسنل و توجه به مدیریت متمرکز؛ سعی در نزدیک تر شدن به استانداردهای بین المللی داریم.


سخن مدیرعامل

تیم شرکت مایکو

parson1-min
علی امینی مدیر عامل
member2-min
علی امینی مدیر عامل
member3-1-min
علی امینی مدیر عامل
team3
علی امینی مدیر عامل